Voor de leerlingen van groep 7 en 8 organiseert Instituut Het Centrum Cito-trainingen. Door middel van deze trainingen krijgen de leerlingen alvast inzicht in de Cito-toets doordat zij onder begeleiding Cito-toetsen maken en bespreken. De Cito-trainingen vinden elke woensdag plaats en duren twee uur. In het eerste uur van de training maken de leerlingen de toetsonderdelen Taal en Rekenen, waarna zij een pauze krijgen. Na de pauze worden de opgaven besproken. Aan het eind van de training krijgen de leerlingen de opgaven mee naar huis. De groepen bestaan uit maximaal 8 leerlingen.

Voor groep 8 leerlingen begint de Cito-training in september en eindigt in januari. Voor groep 7 leerlingen begint de Cito-training in februari en eindigt in mei.

Cito3daagse

Naast de Cito-trainingen organiseert Instituut Het Centrum voor de leerlingen van groep 7 en 8 ook de Cito3daagse. Hierbij oefenen de leerlingen drie dagen lang ’s ochtends voor de Cito-toets, waarna de leerlingen ’s middags een ontspannende activiteit doen. Deze combinatie van leren en ontspannen is erg effectief. We zijn dan ook trots dat de leerlingen van Instituut Het Centrum regelmatig boven het landelijk gemiddelde scoren.

Doelstellingen
– Goede basisvaardigheden: begrijpend lezen, spelling, rekenen en studievaardigheden;
– Een reëel Cito-toets van 3 dagen;
– Een uitgebreide toetsuitslag;
– Meer zelfvertrouwen;

Trainingen
– In kleine groepen van max. 10 leerlingen
– Individuele begeleiding op maat
– Naast training ook diverse bredeschool activiteiten: bowling, gaming, tekenwedstrijd, papiermarmeren, robotica en science

Planning
– Voorjaarsvakantie 18 t/m 20 februari (groep 7)
– Meivakantie 27 t/m 29 april (groep 7)

Aanmelden: via info@hetcentrum.net (vermelden naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)