Veel leerlingen in het examenjaar kunnen zich wegens verschillende redenen (zoals gebrek aan toekomstperspectief of motivatie) niet goed voorbereiden op het eindexamen. Of ze kunnen geen bewuste keuze maken met de doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs (HBO) of het wetenschappelijk onderwijs (WO). Hierdoor komen veel leerlingen tussen wal en schip terecht. Zij komen terecht in de categorie ‘drop-outs’.

Goede voorbereiding

Door de examentraining die wij aanbieden, worden de examenkandidaten goed voorbereid op hun eindexamen. Daardoor kunnen ze bewust doorstromen naar het HBO of WO.

Het grootste probleem is veelal dat de meeste leerlingen geen of nauwelijks ervaring hebben met de manier waarop wordt geëxamineerd. Een gedegen examentraining is daarom noodzakelijk.

Doelstelling

De volgende punten staan centraal in de examentraining:

  • Eindexamenkandidaten klaarstomen voor het eindexamen, dus motivatie en positief benaderen,
  • Samen met de leerling een juiste aanpak vinden en een attitude aanleren,
  • De scholieren trainen in de vakken die voor hen een risico vormen.