De Weekendschool Primair Onderwijs (WPO) draagt mee aan achterstandsbestrijding, door de wekelijkse klassikale lessen die worden gegeven.

Weekendlessen

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 komen in het weekend bijeen in groepjes van acht leerlingen om de achterstanden weg te werken. De klas wordt begeleid door een PABO-student(e) en/of een HBO/WO student(e) die over de competenties beschikken om een groep te begeleiden. Onderwerpen waar de leerlingen meer moeite mee hebben worden behandeld en er worden opdrachten gemaakt. De leerlingen krijgen drie uur Nederlandse les, die vervolgens opgesplitst kan worden: grammatica, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Hiernaast krijgen de leerlingen twee uur rekenen.

Doelstellingen

Het Centrum wil met WPO de volgende doelstellingen behalen:

  • De aanpassing aan het voortgezet onderwijs vergemakkelijken door activiteiten gericht op het voorbereiden van voortgezet onderwijs, waardoor de overgang positief beïnvloed wordt.
  • Wegwerken van de leerachterstand van de leerlingen door hen extra te begeleiden en te ondersteunen bij onderwijsvakken waar de kinderen moeite mee hebben
  • Leerlingen verschillende vaardigheden eigen laten maken, zoals goed kunnen plannen, structureel werken en samenwerken.
  • Jongeren ondersteunen en begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Het vergroten van hun sociale netwerk, het bevorderen van maatschappelijke participatie en ontwikkelen van de talenten.