Instituut Het Centrum heeft een ruim aanbod van begeleiding voor ouders en kinderen:

  • opvoedingsondersteuning
  • ouderparticipatie
  • leerlingenbegeleiding

 

[one_half]

> Instituut Het Centrum richt zich voornamelijk op een ambulante manier van begeleiding van leerlingen en ouders.

> Instituut Het Centrum werkt hieraan door middel van activiteiten, zoals extra begeleiding, themabijeenkomsten, voorlichtingsdagen, bijlessen en zinvolle vrijetijdsbesteding.

> Instituut Het Centrum streeft ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan de opvoedingsprocessen van gezinnen.

> Instituut Het Centrum heeft als doel om met alle activiteiten binding met de samenleving, verantwoordelijkheidsgevoel (bij zowel ouders als kinderen) en integratie te bewerkstelligen.

> Instituut Het Centrum heeft momenteel zes locaties in Zuid-Holland.

[/one_half]
[one_half_last]
[/one_half_last]