ANBI Stichting Het CentrumInstituut Het Centrum is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Instituut Het Centrum heeft de ANBI status en publiceert derhalve deze informatie op de website.