Instituut Het Centrum streeft naar een samenleving waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn. Instituut Het Centrum tracht met zijn projecten de volgende doelstellingen te realiseren:

• Talentontwikkeling van jongeren op het gebied van kunst, wetenschap en techniek, media en muziek
• Deelname van jongeren aan maatschappelijke, culturele en sociale activiteiten
• Uitbreiding van het sociale netwerk van jongeren
• Participatie van de jongeren aan de Nederlandse samenleving
• Vergroting van het zelfbewustzijn van jongeren
• Omvorming van jongeren tot rolmodellen voor andere jongeren