Instituut Het Centrum stelt een samenleving voor waarin burgers in harmonie met elkaar in interactie zijn. Dit streven kan worden bereikt door individuen met de nodige en juiste competenties toe te rusten waardoor zij hun omgeving kunnen benaderen en toezien met respect, interesse, solidariteit, binding en betrokkenheid.

Instituut Het Centrum stelt de mens centraal en besteedt aandacht aan zijn of haar betere toerusting op de toekomst.

Hierbij zal onderwijs, educatie, emancipatie en opvoeding van cruciaal belang zijn en betrekking hebben op zijn of haar gedrag, gevoelens en gedachten. Om de daarbij benodigde kennis en vaardigheden te verwerven, competenties te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de loopbaanontwikkeling, zal instituut Het Centrum de nodige essentiële inzet verzorgen, met behulp van professionals en hoogopgeleide vrijwilligers, om de individuen hierin te ondersteunen en te begeleiden.