Omscholen van de vele vrijwilligers en begeleiders is een belangrijke opgave voor de directie van Instituut Het Centrum.

Wij willen zorgdragen voor een professionele aanpak en begeleiding van de kinderen. Daarnaast behoort investeren in dit korps van vrijwilligers tot onze missie. Investeren in de menselijke kapitaal leidt tot effectieve werkwijze en gezonde productiviteit.

Daarom organiseren wij regelmatig cursussen voor vrijwilligers, waar ze kunnen groeien in hun kennis. En dat loont. Mensen die deze cursussen hebben gevolgd, kunnen makkelijker doorstomen naar vrijwilligerswerk bij algemene instellingen. We hebben het voornemen om specifiek voor de ouders opvoedingsondersteuningscursussen op te zetten.