De leerlingen van Instituut Het Centrum hebben vaste tijden in de week om keuzevakbegeleiding te krijgen. Daarnaast heeft elk leerling een mentor. De leerling en de mentor komen elke week één keer bij elkaar om ontwikkelingen en schoolzaken te bespreken of om samen iets te doen.

De mentor zet zich in voor de verbetering van de studieresultaten en het in positieve zin beïnvloeden van de houding en het gedrag van de leerling. Bijvoorbeeld op het gebied van zelfstandigheid of respect voor anderen. De mentor fungeert ook als vertrouwenspersoon.

De volgende punten staan centraal bij mentoring:

  • Schooluitval van minder gemotiveerde leerlingen voorkomen,
  • Scholieren door middel van een intensieve en persoonlijke begeleiding motiveren om een diploma te behalen