Onderleiding van een ouder (oudercontactpersoon) is op elk locatie een ouderraad ontstaan. De grootste hiervan bevindt zich op locatie Zuid, namelijk negen ouders. Deze helpen het contact tussen ouders en Het Centrum te bevorderen. Tevens helpen deze mee in het organiseren van evenementen rondom Het Centrum.

De volgende activiteiten worden door de ouderraad georganiseerd:

  • Ouderbetrokkenheid en -participatie
  • VaderMoederSchool (VMS)
  • Ontbijtochtenden
  • Ouderavonden
  • Informatiebijeenkomsten
  • Huis- en werkbezoeken