Vroeger gebeurde het vaak dat leerkrachten van basisscholen op huisbezoek gingen. Instituut Het Centrum ervaart dat hier nog wel behoefte aan is. Wij denken dat dit zorgt voor een goede communicatie tussen school en de ouders. Op huisbezoek gaan is namelijk een uitstekend middel om het contact met ouders te versterken en daarmee de drempel voor ouders te verlagen.

Daarom organiseert Het Centrum zelf ook huisbezoeken. De begeleiders gaan samen met de oudercontactpersoon op bezoek bij de leerlingen. Op deze manier kunnen ze de huissituatie van de leerling inschatten en een informeel gesprek houden met de ouders.

Dit zorgt bijvoorbeeld ook voor meer vertrouwen tussen de ouders en Het Centrum. We kunnen een betere communicatie opbouwen en elkaars verwachtingen duidelijker naar elkaar overbrengen.