Instituut Het Centrum organiseert elk jaar drie voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders. Deze bijeenkomsten zijn interactief van opzet. Vanuit de zaal komen meerdere vragen naar voren, waarover de ouders met elkaar kunnen discussiëren.

Wij hebben gesignaleerd dat ouders veel behoefte hebben aan informatie over het onderwijssysteem en over zaken als opvoedingsondersteuning. De onwetendheid over bepaalde regelgeving is groot.

De bijeenkomsten hebben de volgende thema’s:

1e bijeenkomst: Activiteiten WPO en WVO en het Nederlandse onderwijssysteem.
2e bijeenkomst: Cito-voorlichting.
3e bijeenkomst: Evaluatie van het afgelopen jaar en het programma voor het volgend cursusjaar.