De begeleiders van Instituut Het Centrum hebben elk jaar meerdere oudergesprekken. Dit gebeurt in vier rondes

De eerste is een kennismakingsgesprek en uitleg over het rapport van de niveautoets. De tweede en de derde ronde worden in november en januari gehouden en gaan over de vooruitgang zowel binnen en buiten Het Centrum. Tevens wordt er besproken wat de houding en de motivatie van de leerlingen is in de klas.

Ten slotte wordt de vierde ronde gehouden in juni. Tijdens dit laatste gesprek bespreken de begeleiders en de ouders het eindrapport en de overgang naar het volgend jaar. Tevens wordt er besproken wat de leerlingen nu kunnen verbeteren in hun houding en motivatie.